Main Page

Vampyrene i New York

Det er (offisielt) noe rundt 80 vampyrer i New York City. Her er noen betydlige individer blant dem:

Prinsen
(Prinsen er Camarillas øverste leder i en gitt by. Blant annet bestemmer prinsen hvilke vampyrer som får bo og jakte i byen, og ingen nye vampyrer kan skapes i byen uten prinsens tillatelse.)
Hector Cardanja, prins av New York

Seneschal
(Seneschalen er prinsens offisielle nestkommanderende, og den som gir ordrene hvis prinsen på en eller annen måte skulle være ute av stand til å gjøre det. I praksis er seneschalen også prinsens presumtive arvtager. Prinser og seneschaler er dermed naturlige rivaler, og primogener, som utpeker seneschalen, vet å bruke dette. Prins Cardanja har uvanlig god kontroll på primogenet sitt, men ingen prins er totalt fri for ambisiøse tjenere, eller paranoia…)
Maria Torrence

Sheriff
(Når prinsens autoritet og Camarilliaens tradisjoner må forsvares med makt, er det sheriffen som står for dette.)
Aleksander van Ejer, sheriff av New York

Elysiums vokter
(Elysium er et sted i byen hvor det hersker total våpenhvile, og hvor vampyrer kan møtes og snakke sammen uten frykt. Elysiums vokter utpekes av prinsen og har ansvar for å opprettholde lokalet og organisere jevnlige treff. Elysiums fred er en av vampyrenes helligste og best beskyttede tradisjoner, og innehaveren av dette vervet nyter stor autoritet og enormt ansvar. I New York er Elysium i Naturhistorisk Museum på vestsiden av Queens.)
Alyssa Genet

Primogenet
(Primogenet er et råd satt sammen av representanter fra de forskjellige klanene. I teorien skal primogenets medlemmer ivareta sin klans interesser overfor prinsen og byens eldste, men i praksis er primogenet vanligvis opptatt med å ta vare på seg selv, og å knive seg i mellom om større makt. Det er prinsen som utpeker medlemmene av primogenet, og prinsen står også fritt til å begrense antallet klaner som får stille med en representant. I New York er primogenet i stor grad kontrollert av Cardanja.)
Hector Cardanja, prins av New York – Toreador
Hubert Franklin – Ventrue
Elmore – Nosferatu
Anna Freeman – Tremere
Joseph Thoreaux – Brujah
Franz Letzte – Malkavian
Gangrel har intet primogen i New York.

Main Page

Hvem skjøt Arthur Carfax? Elber