Tag: New York

Results

  • Elmore

    Mange mistenker at kodenavn "Elmore" er alt for ung til å være primogen, men det er prinsen som utpeker primogener i New York og Cardanja stoler på Elmore. I det siste har hen likevel vært kilde til bekymring. Ryktene sier at flere av byens nosferatu av …

  • Dickinson

    Dickinson er Elmores nestkommanderende, og følger hen ofte rundt som en livvakt. Dickinson spiller ofte rollen som stor, taus og dum, i sterk kontrast til Elmore, som er liten, veltalende og slu, men de som kjenner nusferatuene i New York litt bedre vet …